Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele site www.Banditsandangels.com, waarbij het Nederlands recht van toepassing is. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze disclaimer, zullen te allen tijde alleen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Banditsandangels.com is eigendom van Dutch Bandits BV te Haarlem, gevestigd aan de Jansstraat 69, 2011RV te Haarlem. Indien u deze site bezoekt, gaat u akkoord met alle bepalingen van deze disclaimer. U wordt daarom verzocht deze disclaimer zorgvuldig door te lezen. 

In deze disclaimer worden de volgende elementen aangeduid als:

Eigenaar: de eigenaar van deze site
Gebruiken: alle denkbare handelingen
Je: de bezoeker en gebruiker van deze site
Content: de totale inhoud van deze site 
 

  1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van eigenaar of rechthebbende waar eigenaar mee samenwerkt.
  4. Het is niet toegestaan om informatie (teksten, beelden en alle andere elementen die zich bevinden op Banditsandangels.com) te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Bandits BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel voor uw eigen persoonlijk gebruik downloaden.
  5. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Banditsandangels.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Eveneens zijn alle gepubliceerde aanbiedingen onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan de aanbiedingen, maar ook nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. Banditsandangels.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden.