Privacy Policy

Update 14 oktober 2019

Dutch Bandits BV, gevestigd aan Jansstraat 69, 2011 RV Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dutch Bandits BV
Jansstraat 69
2011 RV Haarlem

Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dutch Bandits BV verwerkt van iedereen die wel eens contact heeft (gehad) met Dutch Bandits BV. 

Dutch Bandits BV is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch Bandits BV. Hij/zij is te bereiken via ons contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dutch Bandits BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Zo verzamelen wij:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum (optioneel)
- Naam kind (optioneel)
- Nieuwsbrief (optioneel)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.

In sommige gevallen verwerken wij gegevens van anderen, dit is wanneer iemand een bestelling direct naar jou verstuurd. Hierbij krijgen we jouw naam en adresgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Bandits BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Dutch Bandits BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
- Om garantie en service aanvragen te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Dutch Bandits BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dutch Bandits BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons gesloten hebt. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dutch Bandits BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij directe levering vanuit de leverancier, logistieke partners (zoals postnl). Zij krijgen jouw naam en bezorgadres. Deze informatie is nodig om je bestelling te kunnen afleveren.  Onze fulfillmentpartner krijgt eveneens de gegevens voor uitvoering van de order en afhandeling van klachten en garantie zaken.

Klantbeoordelingen
Beoordelingen helpen jou en andere klanten om tot een juiste aankoop over te gaan en is een onderdeel van het koopproces. Als je een review schrijft, waarvoor we jouw een verzoek sturen, nadat je het product hebt ontvangen. Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Als je een review schrijft kies jij of je met je eigen naam of anoniem vermeld wilt worden op de website. Reviews zijn belangrijk voor onze klanten en wij bewaren de reviews tot jij ons vraagt deze te verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dutch Bandits BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Bandits BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons eerder genoemde adres of via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dutch Bandits BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dutch Bandits BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier.